Etter nesten et halvt år med jobbing for å sertifisere Nær Engros AS som en Miljøfyrtårn-bedrift, har vi endelig kommet i mål. Denne prosessen har gitt oss mye i forhold til å tenke miljø i det man foretar seg i det daglige og i tillegg hjulpet oss å legge til rette for at gode miljøtiltak skal være enkelt å gjennomføre. Vi har også sett at mye av det vi har gjort før Nær Engros AS startet prosessen med å sertifissere seg, var tiltak som kunne legges direkte inn i jobben med å sertifisere seg.

Miljøfyrtårn er en stiftelse som, ved hjelp av fastsatte krav, sertifiserer bedrifter til Miljøfyrtårn-bedrifter. Stiftelsen Miljøfyrtårn finansieres av støtte fra Miljøverndepartementet i tillegg til inntekter fra sertifiseringsavgifter og medlemskontingenter.

Det at Nær Engros AS nå har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift, betyr at alle som ønsker å være kunder eller leverandør hos Nær Engros AS kan være sikre på at bedriften følger lover og regler for HMS, IK-mat og miljøkrav i tillegg til å oppfylle ekstra strenge krav om miljøtiltak som avfallshåndtering, utslipp og energibruk.

Servicegrossistenes hovedkontor er også sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift i tillegg til noen grossister. Alle de 23 Servicegrossistene har som mål å bli sertifisert i løpet av 2010.

www.miljofyrtarn.noNær Engros AS er også medlem av Grønt Punkt. Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.